MARCO, HET HEFPARK IS DE WIPKIP AL LANG ONTSTEGEN

 

– Open brief aan Marco Pastors –

Beste Marco,

Maandagmiddag bezocht ik een door jou gegeven workshop. Je vertelde over de aanpak van het Nationaal Programma Rotterdam-Zuid (NPRZ). Voor de honderden miljoenen euro’s waarmee je Rotterdam-Zuid een boost aan het geven bent, benoemde jij drie speerpunten: school, werk en wonen. Met het onderwijs en de werkgelegenheid gaat het stapje na stapje de goede kant op, begreep ik. Rond het wonen is er nog het nodige te doen. Dat snap ik. Weinig is zo lastig te beïnvloeden als wat burgers achter de voordeur doen en hoe zij zich gedragen als ze door die voordeur de openbare ruimte betreden. Ik informeerde naar de relatie tussen jouw macro-aanpak van het wonen op Zuid en micro-initiatieven als Het Hefpark. “We doen niet aan wipkippen”, reageerde je.

Over kippen straks meer.

Omdat er wel degelijk een verband is tussen jouw speerpunt wonen en wat we in Het Hefpark doen, zit ik bij deze toch maar even achter het toetsenbord. Want ik denk dat je veel meer aan initiatieven als Het Hefpark kunt hebben dan je maandag liet blijken. Dat begint al met de ontstaansgeschiedenis.

Zeven jaar geleden staken bewoners van de wijken Feijenoord, Kop van Zuid en Het Noordereiland de koppen bij elkaar. Het zijn wijken met een weerbarstige sociale samenhang en weinig openbaar groen. Tussen de wijken lag boven het tracé van de spoortunnel een braak stuk grond van twee voetbalvelden groot. De gemeente Rotterdam gaf toestemming aan de bewoners met het terrein aan de slag te gaan. Een stichting waarin omwonenden het bestuur vormen draagt de verantwoordelijkheid. Het burgerinitiatief Hefpark ging van start. En wat blijkt: 1 + 1 is bij ons 3.

Want kijk eens wat er nu allemaal op dat kleine terreintje te doen is:

* Jongeren onderhouden de mooiste BMX-baan van Rotterdam en omgeving, onderaan de historische Hefbrug. Er is een BMX-school die ook andere sporten faciliteert. We hebben een volleybalveld en een oefenopstelling voor freerunners (dat zijn die gasten die tegen muren oprennen en dan een achterwaartse salto maken). Dit is belangrijk in een wijk waar bewoners te weinig bewegen;

* We hebben 45 mini-moestuintjes en een openbaar park waar honden worden uitgelaten, omwonenden en passanten wandelen en waar gerecreëerd wordt;

* Omdat we vaststelden dat er onderwijsachterstanden zijn bij de basisschoolleerlingen die het park gebruiken kwam er huiswerkbegeleiding;

* Eens per jaar organiseren we Muziekpark met artiesten uit de omringende wijken;

* Sinds het vroege voorjaar runnen we Sociëteit De Hef, in het voormalige kwaliteitsrestaurant. De Gaarkeuken biedt er maaltijden aan mensen met een kleine beurs en Rotterdammers die niet alleen aan tafel willen. Pluspunt verzorgt warme lunches & een filmvoorstelling voor (ex-)verslaafden en daklozen. De buurt vergadert in de sociëteit;

* In het park werken we samen met de 24-uurs opvang van Antes Verslavingszorg die naast Het Hefpark ligt. We begeleiden Rotterdammers in de tegenprestatie en bieden een beetje structuur aan het leven van verwarde of verslaafde buurtbewoners. We hebben een manier van omgaan gevonden met daklozen die in ons park slapen.

Al deze bezigheden zijn mogelijk door het draagvlak bij en de inzet van bewoners van Feijenoord, Het Noordereiland en De Kop van Zuid. Het zijn, Marco, allemaal activiteiten waarvan je het belang zult onderschrijven. Omdat ze verbinden, ontmoeting bieden en omwonenden verantwoordelijkheid laten dragen voor hun woonomgeving.

We doen dus best een boel. Maar zijn lastig in een hokje te stoppen. Dat merken we nu de opstartsubsidies door de wijkraden en het Oranjefonds stoppen, omdat het opstartsubsidies zijn. Met een begroting van slechts 40 ruggen per jaar hebben we ons in meerdere beleidsterreinen van de gemeente gemanifesteerd. Je kunt ons onder welzijn scharen. Want we zijn een openlucht buurthuis. Maar even goed vallen we onder sport, door alle bewegingsactiviteiten. En voor de afdeling bestuur zijn we ook interessant want een succesvol burgerparticipatieproject dat haar bestaansrecht heeft bewezen. En we hebben een parkdeel. Dat plaatst ons bij het Rotterdamse groen.

Maar om bij jouw speerpunt wonen te blijven, Marco: wij willen niet achter de voordeur kijken, maar kunnen wel signaleren en daarop actie ondernemen. Die huiswerkklas is er een voorbeeld van. En op het moment dat buurtbewoners door de voordeur de openbare ruimte betreden, biedt ons park veel. Heel veel. Ontspanning en rust maar ook de positieve ervaring dat je door samen te werken en samen op te trekken met buurtgenoten veel kunt bereiken. Daarom zijn we best trots op ons park.

En nu over die kippen. Wipkippen hebben we niet. Ook nooit gehad, trouwens. We hebben wel echte kippen. En duiven en parkieten. Voor dat gevogelte maakten we plek nadat buurtbewoners aangaven zoiets te willen. Want dat is ook een beetje Hefpark: we kijken vooral naar wat de buurt wil. Ik snap dat je het lollig vond ons met die uitspraak over wipkippen weg te zetten. Gelukkig denkt jouw NPRZ er genuanceerder over.

Woensdag plaatste je club een bericht op Twitter: “Met die wens om meer speelplekken moet het toch goed komen?”. Bij de tweet een link naar een artikel waarin een bewoner van het nieuw gebouwde Hefkwartier (pal naast ons park) het gebrek aan speelplaatsen in de buurt betreurt. Ik heb goed nieuws voor onze nieuwe buren en jouw NPRZ: al sinds de zomer is een werkgroep met oude en verse buurtbewoners (uit Het Hefkwartier) aan het kijken hoe we nieuwe speeltoestellen kunnen plaatsen in het park. We hebben al een mooi overzichtelijk plekje op het oog, weten wat we willen (geen wipkippen) en gaan nu de financiering regelen. En dat is nog best een dingetje want veilige speeltoestellen zijn duur. Dus mocht het NPRZ aan het eind van het jaar geld over hebben …

We zijn dus zo veel meer dan de wipkippen waarmee jij ons associeerde. Je bent uiteraard welkom het zelf te komen zien. Dan leid ik je rond en gaan we ’s brainstormen over wat initiatieven als Het Hefpark kunnen bijdragen aan jouw (lastige) programmapunt wonen. Lijkt me zinnig!

Groet,

Wiert.

Dit bericht is geplaatst in Opinie, Rotterdam met de tags , , . Bookmark de permalink.

Geef een reactie